Wednesday, March 6, 2013

काकाकुल काठमाडौं

बन्दको सदुपयोग गर्दै सिरुटार देखी बिरुवा सम्म हिड्दा देखिएको पानी अभाब